เข้าสู่ระบบ คลิกที่ ปุ่มล็อกอิน


องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
อ.กมลาไสย  จ.กาฬสินธุ์  
info@phon-ngam.com 
http://social.phon-ngam.com 
มีข้อความล่าสุด : 8
ข่าวสารล่าสุด
 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินสอบคัดเลือก....
 
อัลบั้มล่าสุด
ต้องการอัลบั้มนี้
การฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.)
2010-06-30
อัลบั้มล่าสุด
ต้องการอัลบั้มนี้
การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
2010-05-26
 
เข้าสู่ระบบ คลิกที่ ปุ่มล็อกอิน
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
: ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีง....
ดาวน์โหลด
12345 Rating : 4.71 / 7
เมื่อวันที่: 2011-06-28 10:29:52 ผู้บันทึก: องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
 
ประกาศผลการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือก บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ปี พ.ศ.๒๕๕๔
: ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบป....
ดาวน์โหลด
12345 Rating : 5 / 1
เมื่อวันที่: 2011-06-23 12:01:11 ผู้บันทึก: องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ตำแหน่งผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จำนวน ๑ อัตรา
: ๑. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
๐๐๑ นางสาวกัญยาณี ขันประมาณ
๐๐๒ นางบรรจง ไชยคีนี
๐๐๓ นางสาวปรีญาทิพ จะตุเทน
๐๐๔ นางสาวจันเพ็ญ เข....
ดาวน์โหลด
12345 Rating : 5 / 2
เมื่อวันที่: 2011-06-13 17:04:05 ผู้บันทึก: องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
 
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรายละเอ....
ดาวน์โหลด
12345 Rating : 5 / 1
เมื่อวันที่: 2011-04-27 12:13:29 ผู้บันทึก: องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
 
แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
: ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลงวันที่ 15 มีนาคม 2554 บัดนี้การดำเนินการเปิดซองสอบราคาจัดซื้อดังกล่าว ได้ด....
ดาวน์โหลด
12345 Rating : 5 / 2
เมื่อวันที่: 2011-04-18 18:41:34 ผู้บันทึก: องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
: บัญชีรายชื่อผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ( แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ ....
ดาวน์โหลด
12345 Rating : 5 / 1
เมื่อวันที่: 2011-04-12 13:38:49 ผู้บันทึก: องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
 
ประกาศผลการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือก บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ปีพ.ศ.๒๕๕๔
: ผนวก ก . บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ( แนบท้ายประกาศองค์ก....
ดาวน์โหลด
12345 Rating : 5 / 1
เมื่อวันที่: 2011-04-05 17:10:16 ผู้บันทึก: องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
 

1 of 3   หน้าแรกสุด2 3 หน้าท้ายสุด

 
อบต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อบริการประชาชน อบต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ www.phon-ngam.com, Email: info@phon-ngam.com, Webmaster : Email: auy.dong@hotmail.com
 
 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ท่านสามารถใช้บริการฝากเงินสดเข้าบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ ผ่านเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ (CDM) ของธนาคารอื่นที่ร่วมให้บริการได้
 
 
ธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ 470 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 โทร 1115 หรือ 0-2299-8000 อีเมล์: news@gsb.or.th
 
 
สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงบประมาณ ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร:0-2273-9999 แฟกส์:0-2618-5217
 
 
รัฐบาลไทย
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 Webmaster E-mail : Spokesman Bureau
 
 
กระทรวงพาณิชย์
Ministry of Commerce 44/100 ถ.นนทบุรี 1 อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร02-507-8000,แฟกส์ 02-547-5210,02-507-6305 , email : webmaster@moc.go.th
 
 
ศาลปกครอง(หลักประกันความเป็นธรรมในสังคม)
สำนักงานศาลปกครอง เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร 0-2141-1111 สายด่วนศาลปกครอง 1355
 
 
กระทรวงมหาดไทย Ministry of Interior
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กรุังเทพฯ 10200 ,โทร: 0-2222-1141 ถึง 55 ,E-mail: webmaster@moi.go.th
 
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โทรศัพท์กลาง สถ. กด 0-2241-9000 ต่อเบอร์โทรภายใน, เลขหมายสื่อสารมหาดไทย (Hotline) กด 860 หรือ 51288 ต่อเบอร์โทรภายใน
 
 
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2271-8000 E-mail: webmaster@oag.go.th
 
 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
MICT,120 ม.3 ชั้น 6-9 อาคารรวมหน่วยราชการ บี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210,e-mail:pr@mict.mail.go.th,โทร:02-141-6747,fax: 02-143-8019
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อบริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
www.phon-ngam.com, Email: info@phon-ngam.com, Webmaster : Email: auy.dong@hotmail.com